#

KEMER IDYROS ANTIK KENTI

Idyros antik kenti, Antalya ili kemer ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Kent hakkında gerek antik kaynaklarda gerekse güncel yazarlar tarafından çok fazla bahsedilmemistir. Bu yüzden kaynaklardan ulaşılabilen bilgiler kısıtlıdır. Bu kısıtlı kaynaklardan edinebildiğimiz bilgilere göre kentin denizci bir kent olduğu düşünülmektedir. Kentte yer alan buluntular arasında MS 4. yy' a tarihlendirilen kapalı Yunan haçı planlı mozaikli kilise, amphora mezarların yer aldığı nekropol alanı ve Roma köprü ayağı yer almaktadır. Nekropol alanında yer alan amphora mezarlar tüm dünyada nadir görülen mezar tiplerini oluşturmaktadır. MÖ 7 – 4. yüzyıllara tarihlenen ülkemizdeki benzerleri Balıkesir ve İzmir’de yer almaktadır. Idyros Antik Kenti’nde yer alan amphora mezarlar ise MS 1 – 3. yüzyıllar arasına tarihlenmektedir ve bu mezarların benzerleri İtalya, İspanya ve Kuzey Afrika’da bulunmuştur. Sosyal ve ticari amaçlarla kullanılan diğer yapılar bu yapıların çevresinde yer almaktadır. Bahsi geçen yapıların fonksiyonlarını anlamak için kazı çalışmaları devam etmektedir. Kentte yapılan ilk arkeolojik çalışmalar Antalya Müzesi başkanlığında 1976 - 1977 yıllarında yapılmıştır. Bu çalışmalarda mozaikli kilise üzerinde yoğunlaşılmış ve çalışmalar ağırlıklı olarak bu alanda gerçekleştirilmiştir. 2. dönem kazılarına ise 2017 yılında başlanmıştır. Bu kazılar Antalya Müzesi başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Hakan Öniz ve Yrd. Doç. Dr. Murat Karademir’in bilimsel danışmanlığında yapılmış olup 2018 yılı itibariyle aktif olarak devam etmektedir. 1976 – 1977 yıllarında T.Özoral yapılan kazılarda elde edilen buluntularda MÖ 5. – 4. yüzyıla ait seramik kalıntılar tespit edilmiştir. Bu buluntulardan hareketle Idyros Antik Kenti’nin tarihinin Helenistik Dönem’e kadar uzandığı bilinmektedir. Ancak şu ana kadar elde edilen buluntular ağırlıklı olarak Roma ve Bizans dönemlerine tarihlendirilmektedir.