#

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı


Dernek, Akdeniz Arkeolojisi alanında bilimsel faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, kıyı ve sualtında kültürel mirası korumak, korunmasına destek olmak, kültürel mirasın korunmasında farkındalık çalışmaları gerçekleştirmek, bilimsel kazı ve araştırmalara destek olmak, bölgede yapılacak müze ve arkeopark projelerini desteklemek, bilimsel faaliyetler yürütmek ve bu konuda çalışmalar yapan bilim insanları ve kuruluşlara destek vermek amacı ile bir grup arkeolog, iş adamı ve turizmci tarafından kurulmuştur.

#

Dernek, kıyı ve su altı arkeolojisini; su altı ve kara kökenli kültürel mirasın korunması; Su altında ve karada bulunan eserlerin korunması ve restorasyonu, koruma ve restorasyon için bilimsel çalışmalar, kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri, arkeoloji ve tarih ile ilgili sanatsal faaliyetler ve kültürel miras getirme çerçevesinde çalışan laboratuvarların desteklenmesi Türkiye'ye müze ve arkeopark alanları kazandırmak için turizme değer katmaktadır.


Dernek Tüzüğü (PDF)