#

SİLİFKE DANA ADASI

Dana Adası, Mersin İli Silifke ilçesinde yer alan antik adı Kilikya olan bölgenin ortalarında, Dağlık Kilikya’nın doğusunda yer almaktadır.

Ada kıyıdan yaklaşık olarak 2.5 km açıkta yer almaktadır ve 2700 metre boyunda, 900 metre eninde küçük bir adadır. Adanın adı Demir Çağı’nda Pitusu, Roma Dönemi’nde Pityoussa ve/veya Pityusse, sonrasında Petrossa ve daha sonrasında ise Provensal, Manavat ve Kargıncık olarak bilinmektedir. Adanın günümüzde kullanılan adı olan “Dana” ile Geç Tunç Çağı’nın az bilinen deniz kavmi “Danuna” ile isim benzerliği ilginç ve üzerinde durulması gereken bir tesadüftür. Geç Tunç Çağı’nda Güney Anadolu’da Hititlerle bağlantılı bir krallık olan “Danuna – Danya – Denyen” adı ilk kez “Adaniya” formuyla MÖ 16. yüzyıl Telepinu fermanında geçer. Bu isim Geç Tunç Çağı’nın sona ermesiyle ilişkilendirilen “Deniz Kavimleri” arasında yer almaktadır. Bu bilgilerden hareketle adadaki yerleşimin Geç Tunç Çağı’nda başlayıp, elde edilen buluntularla Geç Roma Dönemi’ne kadar uzandığı bilinmektedir. Adada 2015 yılından beri çalışmalar devam etmektedir. Çalışmalar sırasında 300’e yakın çekek yeri tespit edilmiştir. ). Bu rakam Dana Adası tersanesinin dünyada bulunan en büyük in-situ tersane olduğunu ortaya koymaktadır. Çekek yerlerinin arkalarında ise gemiler için gerekli donanımların üretildiği atölyeler, gemi yapım ustalarının konaklama alanları, askerlerin konaklama alanları, askeri ve dini yapılar, yönetici yapıları, gemi çekimi ve gıda ihtiyaçları için gereken hayvanların ahır alanları, demir eritme, işleme ve döküm atölyeleri, hamam, iskele ve rıhtım yapıları, gözetleme kuleleri yer almaktadır. Söz konusu yapıların büyük çoğunluğu harçsız taş yapılardır ve mimari formları Demir Çağı’nı anımsatmaktadır. Ada üzerinde bulunan tersane alanı muhtemelen ülkemizde ve dünyada günümüze kadar bulunmuş en büyük tersane alanıdır.