#

Akdeniz Kıyıları Üzerine Çalışmalar

Adana | Mersin | Hatay | Antalya


AKDENIZ KIYILARI

Akdeniz’e Anadolu’nun güneyinden bir pırlanta dizisi gibi uzanan dört güzel kentimiz bulunmaktadır.

Verimli Hilal bölgesinin batı ucundaki bu kentler 186 km kıyısıyla Hatay, 160 km kıyısıyla Adana, 321 km kıyısıyla Mersin ve 640 km kıyısıyla Antalya’dır. İnsanlık tarihinde sayısız olaya şahit olmuş, yelkenin bile bilinmediği binlerce yıl öncesinden beri denizcilik bütün yöntemleriyle bu kentlerin kıyısında hayata geçirilmiştir. Bu kıyı şeridinin çeşitli bölgelerinde toprak üstünde bulunan Paleolitik, Mezolitik, Neolitik, Kalkolitik ve Tunç çağına ait kalıntılar bu eşsiz coğrafyanın uzandığı geçmişi açıkça yansıtmaktadır. Tarih öncesi dönemlerden beri buralarda yaşanan gelişmelerin çoğu Doğu Akdeniz’deki kültürel hareketliliklerin çoğuyla bağlantılar içermektedir. Sualtı arkeolojisi sayesinde bu kıyılarla deniz yoluyla bağlantılı olan Asya, Afrika ve Avrupa’daki pek çok kültürün siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri her geçen gün aydınlanmaktadır.

---->